PROJE GEREKÇESİ VE AMAÇ: 2017 yılı boyunca yapılacak Kudüs Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek önemli, kalıcı ve sürdürülebilir projelerden biridir.

1400 yıldır büyük medeniyetler inşa eden, doğudan yükselen ışığın kaynağı olmuş İslam kültür ve medeniyetinin modern devrin sanatı sayılan sinema ile buluşması ne yazık ki çok geç gerçekleşmiştir. Müslüman coğrafya bugün en etkili propaganda araçlarından biri olan sinemayı erken keşfedememiş ve kadim öğretilerini bu sanat vasıtasıyla aktarmakta sıkıntı yaşamıştır. Günümüz dünyasının kitlelere ulaşmakta en popüler dili sinemadan geçmektedir. Bu kadim medeniyetin en önemli aktörlerinden biri olan Türkiye, sanatın bu alanında da dünyada söz sahibi olma iddiasında olmalıdır. Bu nedenle küresel sistemin Batı’dan yine Batı’ya uygulandığı bir ortamda, sadece teknolojinin değil sanatın da kadim algısının Doğu’ya ait olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu vurgu ile her kesimden insana ulaşmak kolaylaşacaktır.

İslamofobianın şiddetli bir kasırga gibi dünyayı sardığı bu günlerde Müslümanların doğru ve etkili bir şekilde kendilerini ifade etmelerinin yolu da yine sinemadan geçmektedir. Dünyada büyük bir sektör haline film endüstrisi sadece eğlence maksadıyla değil, kendi sözünü söyleme ve yaymada da sinemayı kullanmaktadır. Bizler de sinemanın bu etki gücünü kendi doğrularımız doğrultusunda kullanmak ve yaymak durumundayız. Bu zorunluluk gereğince Müslüman ülkelerde sinema sektörüne ufak da olsa bir hareket getirecek ve Müslüman sanatçıları destekleyip motive edecek her türlü çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Doğudan Batıya Film Festivali bu zorunluluğun ortaya çıkardığı bir projedir.

“Doğu’dan Batı’ya” ismi ise bir kompleksin değil tarihsel hatırlatmanın vurgusudur. Işığın doğudan yükselmesi metaforunda olduğu gibi sanatsal kadim algının kaynağının Doğu olduğu ve sinema ile yeniden bir sanat doğuşunun mümkün olabileceğini vurgulamaktadır. Festival her yıl ‘Doğu’ coğrafyasına ait bir şehrin ismi ile anılacak festival dahilinde yapılacak yarışmalar bu temayı kullanacaktır. İlk yıl, Kudüs’ün Osmanlı tarafından fethinin 500. yılı olduğundan tema da “Kudüs” olacaktır. Kısa film yarışmaları sayesinde binlerce genç Kudüs'ü merak edecek ve Kudüs için kalbini ve zihnini yoracaktır. Organizasyon kapsamında Filistin’den Türkiye’ye sinemacıların getirilecek olması ve karşılıklı atölyeler bağlamında buradan da Kudüs’e sinemacıların götürülmesi, onlarca yıl etkisini hissettirecek bir sanatsal sinerjinin doğmasına yol açacaktır.

PROJE İŞLEYİŞİ: Doğu’dan Batı’ya Film Festivali, iki temel dinamik üzerine bina edilecektir. Öncelikle, gençlerin bu konuda hassasiyet duymasını sağlayacak kısa film ve senaryo yarısmaları düzenlenecektir. Bu sayede gençler Kudüs’ü araştıracak ve Kudüs için sanatını konuşturacaktır. Uluslararası çaptaki bu organizasyon İslam coğrafyasındaki ciddi bir potansiyeli ortaya çıkaracaktır.

İkinci olarak; karşılıklı ortak çalışmalar düzenlenerek coğrafyanın, toprağın ve hissiyatın aktarılması sağlanacaktır. Filistinli sinemacılar Türkiye’ye getirilecek, Türkiye’den sinemacılar da Kudüs’e götürülecektir. Bu sayede, önümüzdeki yılları yeniden şekillendirebilecek ortak zihinsel ve duygusal ağın temeli atılmış olacaktır.

FESTİVAL KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER
Kudüs Konulu Kısa Film Yarışması
Kudüs Konulu Kısa Film Senaryo Yarışması
Kudüs Konulu Filmlerin Gösterimi
Seminerler / Konferanslar
Workshop / Atölye