PROJE GEREKÇESİ VE AMAÇ: Selçuklular’dan Eyyubiler’e, Memlükler’den Osmanlı hâkimiyetinin sonuna kadar Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya hizmet eden Türklerin Kudüs’e verdiği önemi, şehre kazandırdıkları eserleri ve Kudüs’ün barış şehri olması için harcadıkları çabayı anlatacak bir belgesel çalışması... Genelde Kudüs’e hâkim olan Türk devletleri ile özelde Osmanlı devleti ve hükümdarları tarafından yeniden imar ve ihya edilen Kudüs’e atfedilen önem ve yapılan her türlü çalışma belgesel formatında işlenecektir.

Kudüs’ü ele geçiren İslam devletleri, hem Kudüs’ün hem de Mescid-i Aksa’nın ihyası ve imarı için ziyadesiyle çalışmıştır. Türk devletleri de bundan berî durmamış, gerekli ihtimamı göstermişler ve günümüze kadar uzanan birçok eser bırakmışlardır. Bugün Mescid-i Aksa alanı Memluklü ve Eyyubi eserleriyle doludur. Kadim Kudüs’ün surları da dahil olmak üzere pek çok bina, cami, medrese, tekke, zaviye, ribat, imaret ve hankahlar Osmanlı döneminde yapılmıştır. El-Halil kapısı üzerinde yazan “Lailaheillahİbrahimhalilullah” ibaresi Osmanlı’nın Kudüs’e bıraktığı en köklü izdir. Bu ibare 400 yıl barış içinde yaşayan halkların sırrı olmuştur. Bu proje ile tüm bunlar kayıt altına alınarak bir nevi manevi koruma kalkanı oluşturulacak, çocuklar ve gençler gönül coğrafyamızın bu nadide parçasını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklardır.

PROJE İŞLENİŞİ: Belgesel, Kudüs’e bugüne kadar hizmet etmiş Türkler hakkında uzmanlar ve akademisyenlerin röportajları eşliğinde büyük ölçüde şekillenecektir. Daha çok belli bir kronoloji izlenerek olaylar ve kişiler tarihsel süreç içinde işlenecektir. Belgeselde bir anlatıcı (dış ses) bulunacak, konular arasında geçişler seperatörler ile gerçekleşecektir. Konunun ilerleyişine göre yer yer 3d animasyon, montion graphics ve yarı-drama görüntülere yer verilebilecektir. Mümkün mertebe uzman röportajları Kudüs’te olayların ve hikayelerin anlatıldığı gerçek mekanlarında çekilecektir. Tarihsel arşiv kayıtları ile de görsel içerik zenginleştirilecektir.

BELGESELDE İŞLENEBİLECEK OLAYLAR VE KİŞİLER
1. bölüm: Kudüs ve Türkler (Selçuklular, Eyyubiler, Memlükler)
2.bölüm: Sultan Süleyman’ın Kudüs’ü: Bir Memlük şehrinden Osmanlı Şehrine geçiş (Kanuni, Surlar ve İmar Faaliyetleri, Haseki Hürrem Sultan ve İmareti)
3.bölüm: Zamanı Durduran Şehir: 17-18. Yy.larda Osmanlı Kudüs’ünde Yaşam
4.bölüm: 19. Yüzyılda Kudüs ve Modernleşme
5. Bölüm: II. Abdülhamid’in Kudüs’ü
6.Bölüm: Kaybedilen Kudüs: I. Dünya Savaşından Bugüne Kudüs’te kaybolan Osmanlı İzleri

Belgesel tamamlandığında bu çalışma kitap olarak da basılacaktır.